לאחר שהשתחרר מבית החולים, הגיע אמש הרה"ח ר' פסח קרישבסקי הי"ו, מנפגעי פיגוע הדמים במלכי ישראל בירושלים, לביקור בביתו של כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א, כאשר הגאב"ד מכבדו במאוד, ושמע מפיו את נס הצלתו • צילום: JDN