קהל נכבד השתתף בשמחת האירוסין לבת כ''ק האדמו''ר מבערגסאז שליט''א, עב''ג החתן נכד כ''ק האדמו''ר מספינקא שליט''א מארה''ב, בן לחתנו הרה''צ ר' אשר ישעי' אייכנשטיין שליט"א, רב בית המדרש ספינקא בב''ב • צילום: יעקב כהן