במלאות שנה לטבח הנורא בבית הכנסת של קהילת 'בני תורה' בירושלים, יונצח שמם של חמשת הקדושים הי"ד על אוצר הספרים בביהמ"ד בעלזא 'בית נפתלי' שבאשדוד, נדבת הנגיד רבי אליהו מרדכי זוננפלד שיחי' מרעננה • במוצאי השבת יחגגו המתפללים את חנוכת הבנין עם השלמת הבניה ופתיחת המקוה המהודר ואוצר הספרים הנכבד

קרא עוד:
[postim]