בהוראת האדמו"ר מסאטמאר תלמידי ישיבות קטנות של סאטמאר ימשיכו לימודיהם כרגיל עד ז' ניסן וישובו ללימודיהם ביום כ"ו ניסן

במוצאי שמחת תורה האחרון עת נשא כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א את דברות קודשו בטיש נעילת החג שנערך בוויליאמסבורג, התקין האדמו"ר שליט"א לקצר את ימי בין הזמנים לכלל בחורי הישיבות קטנות של סאטמאר המונה כ-15 שלוחות בארץ ובעולם.

קרא עוד:

[postim]

כדי לעורר ולהזכיר את הוראת האדמו"ר נתלו מודעות בהיכלי הישיבות, כי בהוראת האדמו"ר בטיש הנ"ל, סדרי הלימודים בשבוע הקרוב ימשיכו כרגיל עד ז' ניסן ערב שבת הגדול הבעל"ט.

עוד נכתב בהודעה כי ימי בין הזמנים יתקצרו עוד, והבחורים ישובו ללימודיהם ביום כ"ו ניסן יומא דהילולא רבתי של כ"ק אדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר זצוק"ל, מנהלי הישיבות יפקחו ויאכפו את הוראת האדמו"ר בצורה גורפת, וידאגו שאף בחור לא יעדר בימים הללו, כדי לשמור לעשות ולקיים כמצוות האדמו"ר.

מודעה בישיבת סאטמאר בבני ברק:

ויקרא רגיל[1]_Page_08