מאות חסידי ואוהדי בית נדבורנה עלו ביום חמישי האחרון להר המנוחות בראשות כ"ק אדמו"רים מנדבורנה שליט"א להקמת המצבה על קברו של אביהם ורבם הנערץ כ"ק אדמו"ר בעל באר יעקב זיע"א, אל הציון הגיע גם דודו של האדמו"ר זצ"ל כ"ק אדמו"ר מקליוולאנד שליט"א, קראו פרקי תהלים וקוויטלעך על הציון בדמעות שליש

צילום: שמואל דריי

הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (34) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (35) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (36) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (37) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (38) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (39) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (40) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (41) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (42) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (43) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (44) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (45) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (1) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (2) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (3) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (4) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (5) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (6) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (7) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (8) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (9) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (10) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (11) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (12) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (13) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (14) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (15) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (16) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (17) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (18) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (19) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (20) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (21) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (22) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (23) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (24) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (25) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (26) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (27) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (28) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (29) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (30) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (31) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (32) הקבת מצבה על ציון האדמו''ר מנדבורנא זיע''א (33)