בשמחת השבע ברכות של החתן הרב אריה ני”ו, בנו של ראש ישיבת אור לציון בירושלים הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט”א, השתתפו קהל התלמידים, אשר חגגו את השמחה בבית רבם • צילום: ברוך אוביץ