בשבת קודש העעל"ט, זכו תושבי בורו פארק, לארח בקרבם את כ"ק האדמו"ר מוויען שליט"א, אשר הגיע לשבות בקרב קהל חסידיו, בהיכל בית מדרשו בעיר צפו במראות ממעמד רעוא דרעווין ואמירת שלום במוצאי השבת • צילום: JDN