עם שמחת החלאקה לנכדו של כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א, והכנסתו לתלמוד תורה, הגיע זקינו האדמו"ר לתלמוד תורה שתחת נשיאותו, בכדי לראות ולרוות רוב נחת דקדושה • צילום: ברוך אוביץ