אל בית האכסניה בו מתאכסן כ"ק האדמו"ר מנדבורנא באניא שליט"א בבורו פארק, הגיע כ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א לביקור ידידות רב רושם • צילום: JDN