צפו בדברי רבה הספרדי של אשדוד, רבי חיים פינטו שליט"א, על פעליו של מרן הגרד"צ קרלנשטיין: "אני עוד מכיר את כבוד מורנו כבר 40 שנה, כשהיה בבחינת 'אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים'. מרן ראש הישיבה היה מכתת את רגליו משכונה לשכונה ומרחוב לרחוב... ומכל הרחובות האלה שהיום הולכים עם חליפות וכובעים, והם רבנים ודיינים. בזכות מי? בזכות מרן הרב קרלנשטיין... • הגר"ח פינטו הצהיר בדינר שנערך באשדוד: "אין ישיבה פה, כולל המוסדות שלי, שאין שם את טביעות אצבעותיו של הרב קרלנשטיין!" והמשיך לספר מקצת שבחו והכבוד הרב אשר רחש לו חמיו הבאבא מאיר זי"ע • צפו