אלפים מתלמידיו וממעריציו של ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל, באו הערב לקריית פוניבז' באשדוד כדי לחלוק לו כבוד אחרון ולהיפרד ממורה דרכם • ההלוויה יצאה מהיכל הישיבה בדרכה אל הר המנוחות בירושלים, שם ייטמן למנוחת עולמים • צילומים: אהרן מיכאלי, חיים ש.

[postim]