בהיכל ישיבת גרודנא בקרית פוניבז' באשדוד, נערכה עצרת התעוררות לעילוי נשמת ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל. נשאו דברים: הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א גאב"ד "מסורת" ורב שכונת "אור החיים", והגאון רבי דוד מינצר שליט"א מראשי ישיבת "כנסת יצחק" בחדרה • צפו