בימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, עלו האחים האדמו"רים מלעלוב שליט"א לפקוד את ציון אביהם, כ"ק האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, הטמון בהר הזיתים • גלריה

בימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, עלו האחים האדמו"רים מלעלוב שליט"א לפקוד את ציון אביהם, כ"ק האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, הטמון בהר הזיתים • גלריה

1 (1)1 (2)1 (3)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)1 (9)1 (10)1 (11)1 (12)1 (13)1 (14)1 (15)1 (16)1 (17)1 (18)1 (19)1 (20)1 (21)1 (22)1 (23)1 (24)1 (25)