כ"ק האדמו"ר מלויצק שליט"א, אשר שהה בימים האחרונים בארה"ב לטובת מוסדותיו, שב בסוף השבוע לביתו בארץ הקודש. צפו במראות מן החסידים הנפרדים מרבם, עריכת סעודת ראש חודש ותפילת שחרית, ובשדה התעופה • גלריה