מאות חסידים ציינו ביום ב' ניסן את הילולת כ"ק אדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל, בראשות בנו כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א, נטלו חלק בעריכת שולחן ההילולא ועלו לפקוד את ציונו הקדוש בשיכון סקווירא • גלריה מרהיבה

צילום: JDN

הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (1) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (2) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (3) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (4) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (5) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (6) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (7) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (8) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (9) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (10) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (11) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (12) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (13) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (14) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (15) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (16) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (17) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (18) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (19) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (20) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (21) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (22) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (23) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (24) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (25) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (26) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (27) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (28) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (29) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (30) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (31) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (32) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (33) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (34) הילולת האדמו''ר מסקווירא זי''ע אצל האדמו''ר (35)