הגר"ש אויערבך בניחום האבלים אצל אחי הגרד"צ קרלנשטיין • צפו בשיחה המרתקת

המוני מנחמים ובראשם גדולי תורה וראש ישיבות פוקדים את ביתו של הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל • צפו בביקורו רב הרושם של מרן הגאון רבי שמואל אויערבך שליט"א

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו