לקיים בנו חכמי ישראל ! החמרה במצבו של זקן רבני אירופה גאב"ד מנצ'סטר הגה"צ רבי מנחם מענדל בן שרה באבצ'ע שנייבלג לרפו"ש. מצבו מוגדר קשה.