גם אני הייתי שם בעת רעווא דרעווא עת שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א השמיע דברות קודש בדרך אביו הק' , יוסף זיו איקוניו דומה להפליא לאביו הק' כולם נזכרו בערגה על הימים שזכינו שאביו הגה"ק זצוק"ל שבת בעיר ווילאמסבורג ובפרט בימי השובבים