בשבת האחרונה שבת כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א בויליאמסבורג, בקרב קהל חסידיו ואוהדיו בעיר. צפו במראות מסעודה שלישית וממעמד ההבדלה ברוב עם • צילום: JDN