קהל רב מתושבי רחובות והסביבה נטלו חלק וחגגו בשמחת הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת "מאור התלמוד" שבנשיאות הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות • גלריה

צילום: שוקי לרר

הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (1) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (2) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (3) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (4) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (5) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (6) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (7) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (8) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (9) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (10) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (11) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (12) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (13) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (14) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (15) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (16) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (17) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (18) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (19) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (20) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (21) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (22) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (23) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (24) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (25) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (26) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (27) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (28) הכנס''ת לישיבת מאור התלמוד ברחובות (29)