מעמד רב רושם לכבודה של תורה נערך בישיבה לצעירים 'אהל משמעון' ערלוי בירושלים, מעמד חלוקת תעודות ופרסים יקרי ערך לתלמידי הישיבה המצטיינים, האדמו"ר נשא את המשא המרכזי והאציל מברכותיו על צעירי הצאן בחורי החמד • גלריה

צילום: שמואל דריי JDN

מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (1) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (2) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (3) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (4) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (5) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (6) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (7) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (8) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (9) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (10) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (11) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (12) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (13) מעמד כבוד התורה בישיבת ערלוי בראשות האדמו''ר (14)