אדמו"רים ורבנים רבים, רבני חב"ד וראשי ישיבות השתתפו בשמחת נישואי נכדת הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא שליט”א רב העיר בני ברק, בת לחתנו הרב יוסף יצחק בלינוב שליט”א • צילום: יהודה פרקוביץ