קהל רב של חסידים ומסתופפים השואבים מבאר העבודה של תורת חב"ד, התכנסו במוצאי השבת באולמי 'עטרת גאלדא' בבורו פארק, להתוועדות רבתי לרגל ראש השנה ללימוד החסידות, י"ט כסלו • במשא המרכזי כובד אב"ד אמונת ישראל הגר"מ וולפסון שליט"א, כן השתתפו במעמד אדמו"רים ורבנים ביניהם האדמו"רים מטשערנאוויץ ובייטש שליט"א • במהלך ה'מלווה מלכה' החסידי שביוזמת ארגון 'היכל מנחם', נערכה מכירה מוזלת של ספרי מאורי החסידות ותלמידי הבעש"ט • צילום: JDN