קהל נכבד השתתף בשמחת נישואי בן הגה"צ ראש ישיבת סטריא שליט"א, ונכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ב"פ שליט"א. שמחה עצומה שמחו במיוחד תלמידי הישיבה ובוגריה, בשמחת רבם • צילום: JDN