הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי בירושלים, הגיע לביקור בבית גדולי ישראל, לרגל הוצאת ספרו 'ציוני הלכה', ובו מאות פסקים ששמע מרבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בהלכות אבלות בתוספת ביאורים והערות • צפו