בישיבה קטנה נחלת יעקב וויען, נערך מעמד חלוקת פרסים למצטייני התלמידים שנבחנו על דפי גמרא רבים. המעמד נערך בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: ד. ה. כרם - JDN