הגה"צ ראש ישיבת שומרי אמונים שליט"א, ערך טיש יארצייט וסעודת מצווה, לרגל יום הילולת הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע, בהיכל הישיבה, בהשתתפות רבני הישיבה והתלמידים • צילום: JDN