באולמי ששון ושמחה בוויליאמסבורג נערכה שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מטאהש שליט"א, בהשתתפות קהל חסידים רב, ורבני העיר • צילום: ד. ה. כרם - JDN