במעמד נורא הוד העלה הערב מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, את נר ראשון של חנוכה, במעונו שברחוב חזון איש בבני ברק • אל הבית הצנוע התקבצו ובאו כמדי שנה מאות מתלמידיו ומעריציו, אשר ביקשו לאור באור החיים • צילום: בחצרות רבנו

20151206075001

20151206075003

20151206075027