התרגשות רבתי שררה בהיכל בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ שבחיפה לקראת מעמד ההדלקה הראשון בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א • בתוככי שנת האבל על האדמו"ר זי"ע, מצאו החסידים נוחם בהמשך קיום משנתו ודרכי הנהגתו הנשגבות כאשר האדמו"ר שליט"א ניגש אל המצוה כשהוא חבוש בקולפיק, והשפיעם מאמריו הטהורים ביני לביני דמזמורי החנוכה שהושרו ברינה ובששון ובהודיה על הנס • צילום: שוקי לרר