לפני מספר שנים, כשמרן הגרי"ש אלישיב שכב בבית החולים הדסה עין-כרם במצב קשה, נכנסה אליו בתו, הרבנית קנייבסקי, לבקש ברכה • "אני אברך אותך?", התפלא מרן הגרי"ש, "את יכולה לברך אותי"

על שולחנה של הרבנית קנייבסקי אינספור פתקים קטנים צהובים. היא מקבלת קהל ומחלקת סגולות.

למחפשי המזור לעצבנות היא נותנת את איגרת הרמב"ן, למבקשות הריון תקין ולידה קלה קונטרס קטנטן של "פרקי תהילים סגולה בעזרת השם" ומבחר "פסוקים ללידה קלה בעזרת השם".

עבור רפואה לחולים היא נותנת קונטרס גדול ובו פירוש על מסכת קינים. בעמודו הראשון מופיעה הבטחה ישנה: מי שילמד מפירושיו "יהיו לו ישועות ולא יצטרך לרופאים".

האמונה בכוחן של ברכותיה של הרבנית קנייבסקי עצומה.

מסביב מתרוצצים סיפורי נסים למכביר, על אנשים ובעיקר על נשים במצבים אבודים, שזכו לברכתה ונושעו.

בבית מספרים כי פעם שמעו את בעלה שהסיפורים על הצלחות ברכותיו מאפילים על המוניטין של הצלחת ברכותיה, אומר: "הברכות שלה מסוגלות יותר משלי".

ולא רק הוא חושב ככה.

לפני שלוש שנים, כשהרב אלישיב שכב בבית החולים הדסה עין-כרם במצב קשה, היא נכנסה אליו לבקש ברכה.

"אני אברך אותך?", התפלא הרב אלישיב, "את יכולה לברך אותי".

(מתוך כתבה של אבישי בן חיים בעיתון 'מעריב', 15,09,2007)