הערב, ליל ב’ של חנוכה, בעת שכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם יקיימו את ציווי חכמינו ז”ל, ידליקו גם מאורי וצדיקי הדור את הנרות בבתי מדרשיהם די בכל אתר ואתר, לפרסם הנס ולהלל לשמו הגדול בסוד ישרים ועדה • פרויקט מיוחד

זמני הדלקת נרות חנוכה בחצרות הקודש| לפי סדר א -ב

אלכסנדר: בשעה 4:50 בבית מדרשו ברחוב אחיעזר בבני ברק.

אלכסנדר ב"פ: בשעה 6:30 בבית מדרשו ברחוב ה-56 בבורו פארק.

אמשינוב: בשעה 5:00 לפנות בוקר בביתו בביתו ברחוב פרנק 27 בית וגן ירושלים.

אשלג אבן עזרא: לאחר תפילת מעריב בזמן, בהיכל בית מדרשו בבני ברק.

באבוב: בשעה 8:00 בהיכל בית מדרשו בפינת הרחובות 48 ו-15 בבורו פארק.

באבוב – 45: בשעה 9:45 בהיכל בית מדרשו ברחוב ה-49 בבורו פארק.

באיאן: בשעה 8:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

בוסטון: בשעה 4:30 בהיכל בית מדרשו בביתר עילית.

בוסטון בי"ש: בשעה 8:00 בבית מדרשו רחוב נחל שורק 21 בבית שמש.

ביאלא: בשעה 5:00 בבית מדרשו ברחוב יעקובזון בירושלים.

ביאלא ארה"ב: בשעה 8:15 בבית מדרשו בבורו פארק.

ביטשקוב: בשעה 7:30 בבית מדרשו למרטין 21 יפו

בעלזא: בשעה 8:30 משוער בהיכל הגרויסע שטוב בקריית בעלזא בירושלים.

ברסלב: הרה"צ ר' יעקב מאיר שכטר; בשעה 8:00 בבית המדרש הגדול ברסלב במאה שערים.

גור: בשעה 4:55 בבית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו 5-7 ירושלים.

דאראג: בשעה 6:00 בבית מדרשו ברחוב חיד"א בבני ברק.

דושינסקיא: בשעה 5:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

הורנסטייפל: בשעה 6:20 בבית מדרשו אחינועם 18 בירושלים.

ויז'ניץ: בשעה 8:00 בבית המדרש הגדול בקריית ויזניץ בבני ברק.

ויז'ניץ: בשעה 8:00 בבית המדרש הגדול ברחוב שלמה המלך

ויז'ניץ מונסי: בשעה 5:30 בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' במונסי.

זידטשויב ב"ב: בשעה 6:00 בביתו רח' אברהם בן דוד 42 בבני ברק.

ז'מיגראד אנטוורפן: בשעה 7:30 בבית מדרשו בעיר.

חוג חתם סופר: בשעה 8:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב מיימון 18 בבני ברק.

טאלנא: בשעה 7:30 בבית מדרשו רחוב אביתר הכהן בירושלים.

טאמשוואר: בשעה 8:00 בביתו רח' רד"ק 5 בב"ב.

טשערנאביל: בשעה 8:45 בבית מדרשו ברחוב חבקוק בבני ברק.

טשארנאביל: בשעה 8:15 בבית מדרשו רחוב ינאי באשדוד.

יערוסלב: בשעה 8:00 בביתו בשכונת ברכפלד במודיעין עילית.

לינסק: בשעה 7:00 בבית מדרשו ברחוב השומר בבני ברק.

לעלוב ב"ב: בשעה 8:15 בהיכל בית המדרש ברמת לעלוב בבני ברק.

לעלוב י-ם: בשעה 8:30 בבית מדרשו ברחוב צפניה בירושלים.

לעלוב ירושלים: בשעה 8:15 בביתו בשכונת גוש שמונים בעיר.

לעלוב ניקלשבורג: בשעה 10:00 בבית מדרשו רחוב כפר נחום בירושלים.

מאקאווא: בשעה 8:00 בבית מדרשו רחוב שדרות המגינים בקריית אתא.

מונקאטש: בשעה 9:00 בבית מדרשו בבורו פארק.

מכנובקא: בשעה 8:15 בבית מדרשו ברחוב ברטנורא בבני ברק.

מעליץ: בשעה 8:15 בבית מדרשו ברובע ח' באשדוד.

משכנות הרועים: בשעה 8:30 בביתו ברחוב חגי בירושלים.

נאראל: בשעה 7:30 בבית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק.

נדבורנה ירושלים: בשעה 8:00 בבית מדרשו ברחוב עזרא בעיר.

ניקלשבורג: בשעה 8:15 בבית מדרשו במונסי.

סאטמאר: בשעה 9:00 בבית המדרש הגדול בקריית יואל.

סאטמאר: הגרח"צ מיזליש ראש ישיבת סאטמאר בבני ברק; בשעה 8:30 בביתו ברחוב וילקומירר.

סאסוב: בשעה 8:15 בבית מדרשו בקריית ישמח משה.

סטריקוב בני ברק: בשעה 7:30 בביתו ברחוב מלצר בב"ב.

סלאנים: בשעה 6:45 בבית מדרשו ברחוב ברסלב בבני ברק.

סערט ויז'ניץ: בשעה 8:00 בביתהמדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה.

סקווירא: בשעה 7:15 בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא ולאחמ"כ יערך שולחן לחיים.

סקולען: בשעה 7:30 בהיכל בית הגדול בבורו פארק.

ערלוי: בשעה 6:00 בבית המדרש הגדול ברחוב יותם בשכונת קטמון בירושלים.

פאפא: בשעה 8:00 בביהמ"ד הגדול ברחוב בעדפורד בוויליאמסבורג.

פינסק קרלין: בשעה 7:30 בבית מדרשו בירושלים.

פרמישלאן: בשעה 8:00 בבית מדרשו ברחוב אברבנאל בקרית הרצוג.

צאנז: בשעה 8:00, בהיכל בית מדרשו בהיכל המתיבתא בקרית צאנז בנתניה.

צאנז קלויזנבורג ארה"ב: בשעה 9:00 בבית מדרשו ברחוב ה-50 בבורו פארק

קאליב: בשעה 7:30 בבית מדרשו ברחוב חנה בירושלים.

קאמרנא ב"ב: בשעה 8:00 בביתו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק.

קוז'ניץ: בשעה 7:30 בהיכל ישיבת קוז'ניץ ברחוב רבי טרפון בבני ברק.

קוסוב ויז'ניץ: בשעה 8:00 בבית מדרשו בבית שמש.

קרעטשניף: בשעה 7:30 בבית המדרש הגדול ברחובות.

קרעטשניף ירושלים: בשעה 8:30 בהיכל בית מדרשו בירושלים.

קרעטשניף קרית גת: בשעה 7:00 בהיכל בית מדרשו בקרית גת.

רחמסטריוקא: בשעה 9:30 בבית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה 10 בירושלים.

שאץ ויזניץ: בשעה 7:00 בבית מדרשו ברחוב הרצל 60 בחיפה.

שומרי אמונים: בשעה 8:15 בבית המדרש ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק.

שומרי אמונים ירושלים: בשעה 7:15 בבית מדרשו בשכונת שומרי אמונים בירושלים.

שומרי אמונים אשדוד: בשעה 8:00 בבית מדרשו ברחוב בעל הנס באשדוד.

שבט הלוי: לאחר תפילת מעריב בבית מרן 'בעל שבט הלוי זי"ע' ברחוב הלפרין 3 בבני ברק.

תולדות אהרן: בשעה 9:30, בבית מדרשו בשכונת מאה שערים בירושלים.

תולדות אברהם יצחק: בשעה 8:00, בהיכל בית מדרשו בשכונת מאה שערים בירושלים.