צפו במראות ליל ב’ דחנוכה ממעמד ההדלקה אצל הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב בני ברק • צילום: שוקי לרר