בהיכל כולל 'מבקשי אמונה' ערך אמש כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה טיש, לרגל יום השנה להסתלקותו לגנזי מרומים של אביו, בעל הדברי אמונה מתולדות אהרן זצוק"ל