צפו במראות חג החנוכה אצל כ"ק גאב"ד בודפסט שליט"א • הדלקת נר חנוכה ממעמד ההדלקה ושיחת קודש לבני הקהילה