אכן זכה דורנו להיות בצל הגדול בענקים אשר זכותו מגן עלינו ללא שום ספק