בתלמוד תורה שומרי אמונים בבני ברק, נערך מעמד 'מסיבת חנוכה' בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, אשר חילק מעות חנוכה לכל התלמידים • צילום: שוקי לרר