בהעלותך את הנרות: צפו במראות קודש ממעמד ההדלקה בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג בביהמ"ד הגדול שבמרכז החסידות בבורו פארק • לאחר ההדלקה ושירי התעוררות אומר כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א דברות קודש פשעטיל ופלפול עמוק ולאחמ"כ ממשיך בדברי התעוררות • צילום שמואל לענשעווסקי

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (1)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (2)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (3)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (4)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (5)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (6)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (7)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (8)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (9)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (10)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (11)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (12)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (13)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (14)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (15)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (16)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (17)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (18)

צאנז קלויזנבורג חנוכה תשעו (19)