צפו במעמד הדלקת נר חנוכה אצל כ”ק אדמו”ר מאשלג בבית מדרשו ברח’ שד”ל בב”ב • לאחר ההדלקה ערך האדמו”ר שליט"א לחיים טיש בהשתתפות קהל רב • צילום: יהודה פרקוביץ

האדמור מאשלג חנוכה תשעו (1) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (2) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (3) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (4) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (5) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (6) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (7) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (8) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (9) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (10) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (11) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (12) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (13) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (14) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (15) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (16) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (17) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (18) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (19) האדמור מאשלג חנוכה תשעו (20)