בבית המדרש קארלסבורג נערך בנר שני מעמד ההדלקה ברוב עם על ידי האדמו”ר מקארלסבורג שליט”א • צילום: JDN