גם בליל זה, נר רביעי של חנוכה, נאספו מאות תלמידים ומבקשי כבוד חכמים לחזות במעמד ההדלקה של גדול ישראל ופארו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א • צילום: שוקי לרר