צפו במראות ליל א’ דחנוכה ממעמד ההדלקה בחצר הקודש טאלנא על ידי כ”ק האדמו”ר מטאלנא שליט”א כאשר מאות החסידים ומבקשי ה' מסתופפים בבית מדרשו ומסכיתים אזניהם לדברות קדשו בהם הזכיר את בעל ההילולא, סבו רבי יוחנן זי"ע מטאלנא שנלב"ע בריש חנוכה לפני י"ז שנים • צילום: JDN