בכל שנה הרבי מטאלנא שליט"א מוצא משהו חדש שמובא בספה"ק, על שמונת ימי חנוכה שהם כנגד משהו.
השנה דיבר על כך שמובא בשם צדיק אחד שה כנגד המועדים.
נר א' – פסח
נר ב' – שביעי של פסח
נר ג' – שבועות
נר ד' – ראש השנה
נר ה' – יום כיפורים
נר ו' – סוכות
נר ז' – שמיני עצרת
נר ח' – כנגד חנוכה

וביאר הקשר בין נר ראשון לפסח.