רבה של ירושלים מסר שיעור מיוחד לרגל חג החנוכה בבית המדרש 'נר התורה' ברח' בר אילן בעיר וציין את ריבוי פרסום נס החנוכה, כשמיליוני חנוכיות מאירות ברחבי העולם כולו, בבחינת 'מוסיף והולך'

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, מסר שיעור מיוחד לרגל חג החנוכה בבית המדרש 'נר התורה' ברח' בר אילן בעיר והרחיב בנושא מידת האמונה, השלום והאחדות, הנלמדים מפרשת מקץ – אותה קוראים השבוע בבתי הכנסת.

הגר"ש ציין את ריבוי פרסום נס החנוכה, כשמיליוני חנוכיות מאירות ברחבי העולם כולו בבחינת מוסיף והולך. "גם הרחוקים שבעם ישראל, מדליקים נרות חנוכה ונרבה תורה ונרבה אורה שהא בהא תליא וכך נזכה לישועת ה' והוא יבוס צרינו וישלם לרשע רע כמפעלו", אמר הראשון לציון.

בסיום ערך ברכה מיוחדת לכל הפצועים שנפגעו באירועי הטרור שהתרחשו לאחרונה וערך את תפילת הרש"ש באמירת י"ב פעמים את הפסוק 'לעולם ה' דברך' וכו', יחד עם כל הקהל.