בביתו שבירושלים, הדליק את נרות החנוכה הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א • במעמד ההדלקה השתתפו בני משפחתו, תלמידיו ומקורביו • צילום: שוקי לרר