ביום רביעי האחרון, לאחר הדלקת נרות החנוכה, התקיים מעמד כתיבת אותיות בשטיבל 'אוהל שרה', נדבת הרה"ח ר' מנחם מנדל עקשטיין הי"ו, לע"נ אשתו ע"ה. ספר התורה יוכנס לבית המדרש דנדבורנה ביתר ברוב פאר והדר ביום שני זאת חנוכה. לאחר כתיבת האותיות חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א לחיים לבני המשפחה ובירך את התורם הי"ו על נדבת השטיבל החדש, שיהיו כל התפילות במקום זה מליצי יושר לטובת נשמת הנפטרת וסיים בברכת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת" • צילום: י.ע. - JDN