אורחים רבים וקהל נכבד השתתפו בשמחת התנאים לרגל אירוסי בת כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א, ועברו לאחל ברכת מזל טוב לחתן ולמחותנים • צילום: ד.ה. כרם - JDN