צפו במראות ממעמד ההדלקה בחצר הקודש פשעווארסק על ידי כ”ק האדמו”ר שליט”א הערב מוצש"ק נר שביעי של חנוכה במעון קדשו באנטוורפן • צילום: BML

פשווארסק חנוכה תשעו (6) פשווארסק חנוכה תשעו (4) פשווארסק חנוכה תשעו (3) פשווארסק חנוכה תשעו (2) פשווארסק חנוכה תשעו (1)פשווארסק חנוכה תשעו (5)