כבכל קהילות סאטמאר ברחבי תבל, גם במוסדות החינוך של החסידות בעיר הקודש ירושלים ציינו את יום כ"א כסלו כ'יום ההצלה' של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' זי"ע • צילום: JDN