צפו במראות החנוכה ממעמד ההדלקה וה'לחיים טיש' בחצר הקודש צאנז ז'מיגראד על ידי כ”ק האדמו”ר מצאנז ז'מיגראד שליט”א