צפו בגלריה מלאת הוד מאסיפת גדולי ישראל בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א לתפילה משותפת לטובת תורמי קופת העיר, ביום המסוגל לישועות 'זאת חנוכה' • צילום: שוקי לרר