הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה הגיע במהלך השבוע האחרון למסור שיעוריים תורניים בהיכלי ישיבות בין הזמנים בבני ברק בהם: כולל 'נחלת משה' וכולל חזון איש • גלריה

צילום: שוקי לרר

רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (1) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (2) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (3) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (4) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (5) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (6) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (7) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (8) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (9) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (10) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (11) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (12) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (13) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (14) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (15) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (16) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (17) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (18) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (19) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (20) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (21) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (22) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (23) רבי חיים פיינשטיין ר''י בית יהודה (24)